Vredes Wake in Vredes Kapel Kerkrade

In het jaar 2019 werd 75 jarige bevrijding van Kerkrade herdacht met een Vredes Wake in de Vredes Kapel van Kerkrade. Dit initiatief krijgt een vervolg op zaterdag 18 september 2021. Deze dag wordt georganiseerd door Oranjevereniging Kerkrade.

De Vredes Wake zal die dag om 10.00 uur beginnen met het vlag hijsen bij het Vredesmonument.

Gedurende de gehele dag hebben de inwoners van Kerkrade de gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de Vredes Kapel en/of bloemen te leggen bij het Vredes Monument.

Enkele belangrijke onderdelen van de Vredes Wake zijn:

13.30 uur:       Bijdrage door kinderen Bs. ‘de Blokkenberg’

15.00 uur:       Aanbidding en bidden voor vrede door de Erewacht

16.00 uur:       Muziek door de cellisten van de SMK

18.00 uur:       H.Mis voor de Vrede

19.00 uur:       Muziek door Mandoline Orkest Napoli. Het vormt tevens het begin van het officiële avondprogramma met verschillende gastsprekers

19.55 uur:       Aansteken van het Vredes Vuur, stilte moment en om 20.00 uur het luiden van de kerkklokken in Kerkrade en Herzogenrath.

20.00 uur:       Inwoners kunnen kaarsje aanmaken op hun vensterbank

De Vredes Wake wordt door de Oranjeverenigingen gezien als een belangrijk bewustwordingsproject voor de inwoners van Kerkrade en Herzogenrath, in deze turbulente tijden, waar vrede, vrijheid en verdraagzaamheid, alsmede normen en waarden in onze samenleving, sterk onder druk staan.

De Vredes Wake zal in de toekomst ieder jaar in september worden gehouden.