Beheerder Spekholzerheide:  Dhr. M. Hanssen, tel. 06-48172751 (indien mogelijk bellentussen 18:00-19:00, tevens s.v.p. inspreken)

Beheerder Gracht:                     Dhr. T. Hensgens Spoorzoeker 52. tel. 045 – 541 63 11

Openingstijden

kerkhoven van Spekholzerheide en de Gracht:

1 april t/m 6 november         09.00 –18.00 uur

7 november t/m 31 maart    09.00 –16.00 uur

Uitstrooiplek

Sinds kort  is op het strooiveld een Herdenkingsteen geplaatst. Er bestaat de mogelijkheid om een plaatje te bestellen met de naam van de overledene waarvan de as verstrooid is.

De bestelling loopt via het parochiesecretariaat. Dat kan op 3 manieren.

Telefonisch 045-541 22 79

Via de mail parochie@stmartinus.nl

Tijdens de spreekuren van het parochiekantoor elke maandag en woensdag

van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten van het gedenkplaatje zijn € 100,- inclusief het plaatsen.

Einde grafhuur in 2020

Om te voldoen aan de wet op de lijkbezorging welke in 1991 van kracht is geworden, zijn wij verplicht om op deze wijze kenbaar te maken van welke graven er in 2019 de huurtermijn zal verlopen. In de loop van 2020 zal de huurtermijn van onderstaande graven vervallen. Wij verzoeken de nabestaande die door verhuizing enz het vermoeden hebben dat het kerkbestuur niet in het bezit is van het juiste adres zich te melden bij het parochie kantoor Spekholzerheide – Gracht.

Voor de lijst van de verstreken grafhuren  Klik hier