Parochiekerken Kerkrade-West

 

Franciscusviering rondom wereld dierendag

Er zijn heel wat onderwerpen die op de agenda’s staan van de overheid, provincies en gemeentes in Nederland. Het lijkt erop alsof steeds meer problemen in ons land moeten worden aangepakt.

Sommige problemen zijn wereldomvattend. Maar als land, als provincie, als gemeente en ook ieder afzonderlijk kan een eigen inbreng hebben om problemen op te lossen. Uit de vele vraagstukken die er in onze samenleving zijn, richten de parochiekerken van Kerkrade-West  hun aandacht in de Franciscus-vieringen op het thema: flora en fauna. Het wordt gekoppeld aan de bekende volksheilige Franciscus, die in nauw contact stond met de natuur. Hij leefde als het ware met de natuur en verbond dit met God de Schepper. Aan ons mensen is bij de schepping de taak gegeven om als goede beheerders met de aarde om te gaan. Echter wij weten allemaal dat de mens steeds meer is vervreemd van de natuur. De gevolgen zien wij om ons heen gebeuren. Soms hele ingrijpende gevolgen als de watersnood in ons eigen Limburg in de maand juni van de voorbije zomer. Zeer indringende beelden heeft iedereen gezien. Vele internationale studies en rapporten bevestigen de ontwikkelingen rondom klimaatsveranderingen. In HH.Missen in het weekend van 2 (St. Jozef kerk om 18.00 uur) en 3 oktober (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 09.30 uur; met zegening van huisdieren) in de kerken van Kerkrade-West wordt gebeden voor nieuwe inzichten bij de mensen, dat de mensheid niet zonder een gezonde natuur kan leven. Een extra gebed zal dan ook worden uitgesproken voor de dieren, planten en bomen, bergen en de zeeën, meren en rivieren. Dat Gods schepping door de mensheid niet wordt vernietigd.