Protocol gelovigen in kerk tijdens vieringen
(vanaf 25 september 2021)
________________________________________________________________

 

Vanaf 25 september 2021 gelden in onze parochiekerken de volgende coronamaatregelen:

 De regeling van de onderlinge afstand van 1.5 meter is niet meer van toepassing.
 Vooraf aanmelden voor een viering is niet nodig.
 Handen moeten worden ontsmet bij binnenkomst kerk.
 Volkszang en koorzang is toegestaan.
 Pastoor/diaken/lector/acoliet desinfecteren de handen voor de uitreiking van de H. Communie. De knielbankjes worden hierbij niet meer gebruikt.
 Wijwaterbakjes in de kerk mogen nog niet worden gebruikt.
 Collectes zullen weer op de gebruikelijke wijze in de kerk plaatsvinden met collectanten.

Namens kerkbestuur en pastoraal team
Parochiecluster Kerkrade-West