De website is aangepast omdat de AVG eisen stelt aan het verstrekken van persoonsgegevens.

Zo mogen namen van contactpersonen, privé e-mailadressen en telefoonnummers niet zonder toestemming van betrokkene op de website worden gepubliceerd.

Daarom zijn de o.a. gegevens van vrijwilligers bij de werkgroepen verwijderd.

Ook zijn privé gegevens over verenigingen/instanties verwijderd. In de komende maan(den) zullen we (voor diegene die dat wensen) een verwijzing naar de website van de verenigingen/instanties opnemen in onze website.

Over de gegevens die vermeld staan in het parochieblaadjes en die wij ongewijzigd op de site plaatsen moeten wij nog een besluit nemen.